Ambasador

Opis projektu

OPIS
OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU
ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH
AMBASADOR

Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych AMBASADOR – to otwarty projekt edukacyjny, skierowany do wszystkich Placówek Edukacyjnych. Głównym jego celem jest promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zachęcenie do rozwijania kompetencji informatycznych. Wartością dodatkową Projektu jest promocja certyfikacji kompetencji informatycznych, w sposób zgodny z Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych ECCC.

Ideą Projektu jest zdobywanie punktów przez uczestników za działania związane z promocją standardu ECCC, rozwiązywanie zadań informatycznych, uczestnictwo w zajęciach koła informatycznego na terenie szkoły, przystępowanie do egzaminów ECCC i inne działania, przyczyniające się do poszerzania kompetencji informatycznych. Ambasadorzy oraz Placówki Edukacyjne gromadzą punkty za działania określone w katalogu punktowym. Za zdobyte punkty otrzymują nagrody rzeczowe.

W celu przystąpienia do Projektu Dyrektor Placówki Edukacyjnej podpisuje komplet dokumentów rejestracyjnych, które dostępne są na stronie http://ambasador.eccc.com.pl w zakładce O Projekcie/Dokumenty. Jednocześnie osoba reprezentująca Placówkę Edukacyjną dokonuje rejestracji Placówki na platformie e-Ambasador. Placówka zostaje aktywowana w systemie w terminie do 14 dni od chwili otrzymania i zaakceptowania podpisanych dokumentów rejestracyjnych przez Organizatora. Przystąpienie do projektu nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Po aktywowaniu Placówki na platformie e-Ambasador otrzymuje ona komplet materiałów promocyjnych oraz bezpłatny pakiet egzaminacyjny dla Ambasadora. Materiały promocyjne zostaną wysłane za pośrednictwem poczty, na adres Szkoły wskazany w formularzu rejestracyjnym, natomiast bezpłatny pakiet egzaminacyjny zostaje przydzielony w systemie. Gdy Placówka jest już aktywna w systemie, może się zarejestrować Kandydat na Ambasadora. W formularzu rejestracyjnym Kandydat wskazuje Placówkę Edukacyjną, którą reprezentuje. W tym momencie następuje powiązanie Kandydata na Ambasadora z Placówką Edukacyjną i Opiekunem Projektu. Informacja o zarejestrowaniu Kandydata na Ambasadora przekazywana jest do Opiekuna Projektu, który dokonuje aktywacji konta Kandydata w systemie. Ma również możliwość przydzielenia pakietu egzaminacyjnego Kandydatowi. Po aktywacji konta przez Opiekuna Projektu, Kandydat na Ambasadora ma możliwość zalogowania się na swoje konto. Po zalogowaniu się widzi on informację o przydzielonych (lub nie) pakietach egzaminacyjnych.

Dyrektor Placówki Edukacyjnej może zaprosić do udziału w projekcie inne Placówki Edukacyjne. W tym celu powinien on wysłać zaproszenie za pośrednictwem platformy e-Ambasador. W przypadku, gdy Odbiorca zaproszenie zdecyduje się na przystąpienie do projektu, obie strony otrzymują punkty przewidziane w katalogu punktowym projektu.