Ambasador

Stowarzyszenie HUMANEO

Stowarzyszenie HUMANEO (dawniej Europejski Instytut Edukacji Informatycznej), jest Stowarzyszeniem, działającym od 2005 roku. Celem statutowym HUMANEO jest promowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT, wspieranie idei kształcenia ustawicznego. HUMANEO współpracuje z ponad 300 trenerami i 450 egzaminatorami w całym kraju. Posiada mobilne laboratoria komputerowe, dzięki którym jest w stanie realizować szkolenia informatyczne w dowolnym miejscu. Realizuje projekty współfinansowane z POKL, zajmuje się organizacją turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych. Prowadzi działania w zakresie innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz blended-learningu. Jest dystrybutorem tablic multimedialnych kanadyjskiej firmy Smart. Prowadzi działalność wydawniczą. Od listopada 2009 r. EIEI pełni rolę Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ECCC w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegóły: www.humaneo