Ambasador

Rada projektu

Rada Projektu sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją Projektu. W skład Rady wchodzi 5 osób, powoływanych przez Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC. Rada Projektu wykonuje swoje zadania we współpracy z Koordynatorami Regionalnymi ECCC. Decyduje również o wszystkich sprawach spornych związanych z Projektem.

Skład Rady Projektu

  • Dr Marek Miłosz - Przewodniczący Rady, Wiceprezes Fundacji ECCC
  • Łukasz Bogaczyk - Członek Rady, Ogólnopolski Koordynator ECCC
  • Marta Szczypta - Kierownik Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ECCC
  • Tomasz Stachowski - Członek Rady, Etyk
  • Marek Jakubowski - Członek Rady, Przewodniczący Rady Programowej ECCC