Ambasador

Dokumenty

Aby przystąpić do projektu należy zarejestrować Placówkę edukacyjną za pomocą formularza rejestracyjnego oraz przesłać na adres Organizatora komplet podpisanych dokumentów:

Na każdym etapie realizacji projektu moga Państwo liczyć na wsparcie ze strony Koordynatorów Regionalnych ECCC.

Wszystkie zmiany w dokumentach rejestracyjnych ewidencjonowane są w rejestrze.

Aktualnie obowiazujący zestaw dokumentów rejestracyjnych został opublikowany 30 września 2011 r. o godzinie 15:11