Ambasador

Pytania i odpowiedzi

Pytanie nr 11

Czy jeżeli ktoś chce opracować własny plan zajęć Kół Informatycznych dostaje od Organizatora zakres materiałów, który powinien być zrealizowany?

Szkoła, która chce opracować własny plan zajęć kół informatycznych nie otrzymuje od Organizatora zakresu materiału. Zakres ten jest zdefiniowany w sylabusach ECCC, dostępnych na stronie internetowej www.eccc.com.pl

Pytanie nr 10

Ile Kół Informatycznych można utworzyć w szkole?

W szkole może być utworzona dowolna liczba kół informatycznych.

Pytanie nr 9

Czy jest określona liczba Ambasadorów, którzy mogą przystąpić do udziału w projekcie?

Do projektu może przystąpić dowolna liczba Ambasadorów z każdej placówki edukacyjnej. Pamiętać jednak należy, iż Ambasador obowiązany jest przystąpić do pięciu egzaminów ECCC w ramach pakietu egzaminacyjnego. Jeden Ambasador z każdej placówki otrzymuje bezpłatny pakiet egzaminów. Pakiety egzaminacyjne dla kolejnych Ambasadorów są odpłatne.

Pytanie nr 8

Czy jest określona liczba Ambasadorów, którzy mogą przystąpić do udziału w projekcie?

Do projektu może przystąpić dowolna liczba Ambasadorów z każdej placówki edukacyjnej. Pamiętać jednak należy, iż Ambasador obowiązany jest przystąpić do czterech egzaminów ECCC w ramach pakietu egzaminacyjnego. Jeden Ambasador z każdej placówki otrzymuje bezpłatny pakiet egzaminów. Pakiety egzaminacyjne dla kolejnych Ambasadorów są odpłatne.

Pytanie nr 7

Na jaki adres należy przesłać komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu?

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz. Korespondencję należy kierować do Pani Marty Szczypty.

Pytanie nr 6

W §13 Regulaminu zapisano: „Z chwilą przystąpienia do Projektu COS ECCC przekazuje Placówce Edukacyjnej 1 bezpłatny pakiet egzaminacyjny”, podczas gdy z załącznika nr 4 Katalog opłat wynika, iż cena za pakiet egzaminacyjny dla Ambasadora wynosi 150 zł. Zatem pakiet jest bezpłatny czy płatny?

Tak jak zapisano w Regulaminie, placówka edukacyjna przystępująca do projektu otrzymuje 1 bezpłatny pakiet egzaminacyjny. Do egzaminów w ramach pakietu przystępuje wskazany przez Opiekuna Projektu Ambasador. Natomiast opłata, o której mowa w katalogu opłat dotyczy pakietów egzaminacyjnych dla kolejnych Ambasadorów. Placówka Edukacyjna może mieć wielu Ambasadorów. Jednak bezpłatny pakiet otrzymuje tylko JEDEN Ambasador.

Pytanie nr 5

Czy projekt AMBASADOR nadaje się również dla uczniów szkół podstawowych?

Tak, projekt Ambasador skierowany jest do wszystkich Placówek Edukacyjnych w tym również dla szkół podstawowych.

Pytanie nr 4

Skąd wiadomo, która osoba jest przypisana do którego Ambasadora?

W celu właściwego przypisania osób zdających egzaminy do Ambasadorów i właściwego naliczenia punktów, Ambasador rejestruje każdą osobę na platformie e-Ambasador.

Pytanie nr 3

Jak należy rozumieć zapis $13, pkt 4: Kompensacja punktów przeznaczonych na zakup następuje automatycznie i ma charakter priorytetowy w stosunku do puli punktów podlegającej wymianie towarowej lub pieniężnej

Zapis ten dotyczy wymiany punktów zdobywanych przez Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny na pakiety egzaminacyjne. Dyrektor placówki, może niejako „na kredyt” otrzymać pakiet egzaminacyjny. W chwili zdobycia punktów przez Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny, zostają one automatycznie przydzielone na pokrycie zobowiązania i nie są wliczane do ogólnej puli punktów Ośrodka Egzaminacyjnego, które mogą być wymienione na nagrody rzeczowe lub gotówkę. Informacja o punktach zdobywanych przez Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny znajduje się w załączniku nr 2.

Pytanie nr 2

Czy utworzenie Kół Informatycznych ECCC jest obowiązkowe?

Odpowiedź: Utworzenie Kół Informatycznych ECCC nie jest obowiązkowe, aczkolwiek zdecydowanie zwiększa szansę szkoły na uzyskanie wysokiej pozycji w rankingu.
Szkoła otrzymuje punkty za zarejestrowanie Koła Informatycznego ECCC, za opracowanie programu dydaktycznego Koła, za każde przeprowadzone zajęcia. Koła Informatyczne ECCC mogą rozwiązywać zadania i testy informatyczne opublikowane na platformie e-Ambasador. Mogą również zgłaszać swoje propozycje konkursów. Za wszystkie działania otrzymują punkty, zgodnie z katalogiem punktowym Projektu.

Pytanie nr 1

Czy pakiet egzaminacyjny (4 egzaminów) przekazany nieodpłatnie placówce edukacyjnej przeznaczony jest dla jednej osoby?

Odpowiedź: Tak, pakiet egzaminacyjny przeznaczony jest dla jednej osoby – Ambasadora. Jeśli szkoła chce mieć więcej Ambasadorów musi zakupić pakiet. Cena wynosi 150 zł. Jest również inna możliwość. Jeżeli w szkole działa Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny – otrzymuje on punkty za każdy przeprowadzony egzamin. Punkty te mogą być wymienione na pakiet egzaminacyjny. 1 pakiet egzaminacyjny to 30 punktów.