Ambasador

Ogłoszenia

 • 30.09.2011 Rusza II edycja Projektu Rozwoju Kompetencji Informatycznych AMBASADOR W dniu 1 października 2011 roku ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Projektu Rozwoju Kompetencji Informatycznych Ambasador – jest to otwarty projekt edukacyjny, skierowany do wszystkich Placówek Edukacyjnych. Głównym jego celem jest promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zachęcenie do rozwijania kompetencji informatycznych. Wartością dodatkową Projektu jest promocja certyfikacji kompetencji informatycznych, w sposób zgodny z Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych ECCC.

  Przystępując do projektu możesz zdobyć CENNE NAGRODY RZECZOWE!
  II edycja: 1 październik 2011 r. - 30 wrzesień 2012 r.
 • 28.01.2011 Honorowy patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty Lubuski Kurator Oświaty, Pan Roman Sondej objął honorowym patronatem Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych Ambasador. Pan Kurator wyraził przekonanie, iż projekt ten przyczyni się do wzrostu zainteresowania i kompetencji informatycznych uczniów.

  Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne, a zwłaszcza z terenu województwa lubuskiego do czynnego włączenia się do Projektu Ambasador.

  Treść dokumentu
 • 10.01.2011 Honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki objął honorowym patronatem Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych Ambasador. Jednocześnie Pan Minister wyraził poparcie dla wszelkich inicjatyw, mających na celu promocję i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zachęcanie do rozwijania kompetencji informatycznych.

  Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazuje, jak istotną rolę pełnią kompetencje informatyczne w sektorze rolniczym. W obecnych czasach rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez rozwoju kompetencji cyfrowych. Istnieje duża liczba portali internetowych - zarówno instytucji rządowych, jak i stron komercyjnych wspomagających rolnictwo. Komputer wraz z dostępu do Internetu może być wykorzystany do komunikowania się, do poszukania informacji, korzystania z serwisów internetowych, do szkolenia i dokształcenia. Tymczasem Internet, jako źródło pozyskiwania danych jest na terenach wiejskich ciągle jeszcze mało popularny.

  Mając na uwadze powyższe szczególnie zachęcamy Szkoły Rolnicze oraz szkoły z terenów wiejskich do włączenia się do Projektu Ambasador.

  Treść dokumentu
 • 03.12.2010 Zmiana w dokumentacji rejestracyjnej W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmianie uległ również katalog opłat w projekcie. Prosimy zapoznać się z aktualną wersją dokumentów, w szczególności załącznika nr 4.
 • 16.11.2010 Platforma e-Ambasador W dniu 16 listopada 2010 roku uruchomiona została platforma e-Ambasador – internetowy system do zarządzania Projektem.
 • 02.11.2010 Rusza Projekt AMBASADOR! W dniu 2 listopada 2010 roku ruszył Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych AMBASADOR - Jest to otwarty projekt edukacyjny, skierowany do wszystkich Placówek Edukacyjnych. Głównym celem Projektu jest promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zachęcenie do rozwijania kompetencji informatycznych.
  Przystępując do projektu możesz zdobyć CENNE NAGRODY RZECZOWE!
  I edycja: 02 listopad 2010 r. - 30 wrzesień 2011 r.
  Zarejestruj się już teraz !