Ambasador

Rejestracja

Przystąpienie do Projektu wymaga dokonania rejestracji za pomocą formularza dostępnego na platformie e-Ambasador.
Proces rejestracyjny jest zróżnicowany w zależności od funkcji, jaką będą Państwo pełnić w Projekcie.

Placówka Edukacyjna

 • Placówka Edukacyjna rejestrowana jest przez osobę upoważnioną do jej reprezentowania.
 • Rejestracja Placówki Edukacyjnej na platformie e-Ambasador nie jest jednoznaczna z rozpoczęciem udziału w Projekcie.
 • Rozpoczęcie udziału w Projekcie następuje po przesłaniu kompletu podpisanych dokumentów do sidziby Organizatora Projektu.
 • Organizator ma 2 tygodznie czasu na włączenie Placówki Edukacyjnej do Projektu od momentu dostarczenia podpisanych dokumentów do siedziby Organizatora.
 • Pomoc na każdym etapie reazlizacji Projektu zapewniają koordynatorzy regionalni ECCC.

Opiekun koła ECCC

 • Rejestracja Opiekuna Koła ECCC możliwa jest po zarejestrowaniu oraz aktywowaniu Placówki Edukacyjnej przez Organizatora.
 • Opiekunowie kół ECCC deklarując udział w Projekcie wskazują Placówkę Edukacyjną z którą są związani.

Ambasador ECCC

 • Rejestracja Ambasadora ECCC możliwa jest po zarejestrowaniu oraz aktywowaniu Placówki Edukacyjnej przez Organizatora.
 • Ambasadorzy deklarując udział w projekcie wskazują Placówkę Edukacyjną z którą są związani.

Uczestnik projektu

 • Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która chce skorzystać z możliwości przystąpienia do egzaminów ECCC w ramach Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC prowadzonego przez Placówkę Edukacyjną.
 • Rejestracja Uczestnika projektu możliwa jest po zarejestrowaniu i aktywowaniu Placówki Edukacyjnej przez Organizatora oraz uzyskania statusu Szkolnego/Akademickiego Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.
 • Uczestnicy projektu deklarując udział w Projekcie wskazują Placówkę Edukacyjną oraz Ambasadora, który będzie pośredniczył w ustalaniu egzaminów dla Uczestnika projektu.